Orta Gərginlik Yuvaları

35 KV-lıq Qaz Ayrıcılı Qapalı Paylayıcı Qurğular

36 KV-lıq Dönər Ayrıcılı Qapalı Paylayıcı Qurğular

6 –  10 KV-lıq Qaz Ayrıcılı Qapalı Paylayıcı Qurğular

6 –  10 KV-lıq Dönər Ayrıcılı Qapalı Paylayıcı Qurğular

35 KV-lıq Xarici Tip Paylayıcı Qurğular

6 –  10 KV-lıq Xarici Tip Paylayıcı Qurğular