ÜSTÜN TEXNOLOGİYA, MƏHDUDİYYƏTSİZ KEYFİYYƏT

“EEL ELECTRIC” orta və aşağı gərginlikli elektrik paylayıcı şəbəkələr və sənaye obyektləri üçün gəniş çeşiddə elektrik avdanlıqlarının istehsalçısı, Azərbaycanın dinamik gücünü qlobal arenaya çıxarmağı hədəfləyən və sektorun aparıcı şirkətlərindən biri olaraq öz sahəsinə işıq salan şirkətimiz 2020-ci ildə təsis edilmişdir.

Orta və aşağı gərginlik paylayıcı şəbəkələr və sənaye obyektləri üçün təklif etdiyi ideal həllər ilə Azərbaycanın sektor üzrə aparıcı oyunçularından birinə çevrilmişdir. Bu gün uğurları, gəniş və keyfiyyətli məhsul çəşidi, investsiyaları və keyfiyyətli xidmət yanaşması ilə bir çox uğurlu layihələrə imza atmışdır.

Missiyamız

Açıq düşüncəli rəhbərliyimiz, gənc və dinamik həyətimizlə bazarda olan məhsulları verəqiblərimizi yaxından izləyir, məlumatları ən yaxşı şəkildə toplayır, daxili koordinasiya və kommunikasiyanı təkmilləşdirməklə toplanmış məlumatlar üzrə qərarlar qəbul edir və ən yüksək səviyyədə məlumatları paylaşaraq müştərilərimizlə effektiv ünsiyyət qura biləriq.

Gələcəyə Baxış

Müştərilərimiz və həll tərəfdaşlarımızla yaratdığımız etimad çərçivəsində dünyadakı inkişaf və meylləri yaxından izləyərək ilkləri öyrənən, daim yeniləyən və reallaşdıran bir təşkilat olmaq.

Keyfiyyət siyasətimiz

Daxili və xarici müştəri yönümlü bir qurum olmaq hədəfinə uyğun olaraq keyfiyyət menecmenti sistemini, iş proseslərini və onları həyata keçirən insan resurslarını inkişaf etdirərək xidmətlərimizin keyfiyyətini artırmaq.

KORPORATİV DƏYƏRLƏRİMİZ

Dürüstlük, etibar, güvən və bərabərlik bütün iş proseslərimizdə və münasibətlərimizdə əsas dəyərlərimizdir.

Ölkəmizdə və fəaliyyət göstərdiyimiz digər ölkələrdə hüquqi tənzimləmələrdən irəli gələn öhdəliklərimizi dəqiq və vaxtında yerinə yetiririk.

Şirkətimiz, əməkdaşlarımız, təchizatçılarımız, müştərilərimiz və iş ortaqlarımız, rəqiblərimiz və münasibətdə olduğumuz digər şirkətlər, qurumlar və təşkilatlar haqqında əldə etdiyimiz və üçüncü şəxslərə məlum olmayan bütün şəxsi və kommersiya məlumatları, və əgər məlum olarsa, şirkətə və onun maraqlı tərəflərinə zərər verə bilər və ya bu barədə məlumatı olanlara fayda verə bilər. Məxfilik və məxfilik vacibdir. Biz bu cür məlumatlardan yalnız işin tələb etdiyi peşəkar məqsədlər üçün və qanunvericiliyə və müqavilə şərtlərinə uyğun istifadə edirik.

Şirkətimizin mövcud vəziyyətindən və kommersiya əlaqələrindən istifadə edərək özümüzdən, ailəmizdən və ya yaxınlarımızdan şəxsi mənfəət əldə etmək mümkün deyil. Maraqların toqquşmasından qaçaraq hesabatlılıq və şəffaflıq prinsiplərinə uyğun işləmək vacibdir.

Biz bütün maraqlı tərəflərimizə qarşı öhdəliklərimizi yerinə yetirməyə və şirkətimizin fəaliyyəti nəticəsində yaratdığı dəyəri paylaşmağa diqqət və əhəmiyyət veririk. Biz şirkətimizin reputasiyasına mənfi təsir edəcək hər hansı təcrübə və ya davranışdan çəkinirik.

Yenilikçi düşüncələrə əhəmiyyət verməklə, iqtisadi və sosial fayda verəcək yeni ideyalar üçün imkanlar təqdim edirik.