KTM (Komplekt Transformator Mərkəzləri)

35 KV-lıq KTM  (Açarlı və ya sadə yük ayrıcılı yuva ilə)

6 – 10 KV-lıq KTM  (Açarlı və ya sadə yük ayrıcılı yuva ilə)