×Kaynaklı sistemde, sıvaüstü pano, sıvaaltı pano, dahili pano, harici tip pano olarak üretilebilmektedir.