×

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız

EEl ELECTRİC olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Bu doğrultu da;

» İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılar

» İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimser

» İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası" hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir.

» Sağlık ve Güvenlik eğitimi vererek çalışanlarını bilinçlendirmeyi amaçlar.